Go to Top

Sansuikai – 山水会

aikido chrzanow sansuikaiChrzanowskie Dojo jest członkiem organizacji Sansuikai International, która jest oficjalnie uznana przez Aikikai Honbu Dojo w Tokyo. Oznacza to, między innymi, że nasi instruktorzy mają prawo do nadawania stopni zgodnie z regulaminem Kwatery Głównej Aikido.

W naszych kontaktach z Honbu Dojo pośredniczy założyciel Sansuikai International, Sensei Yoshimitsu Yamada. Bodźcem do powołania organizacji do życia przez Sensei było przede wszystkim stworzenie płaszczyzny do wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy dla jego bezpośrednich uczniów.

Sansuikai opiera się na czterech filarach: przyjaźni, sprawiedliwości, wolności i elastyczności. Y.Yamada

Obecnie do Sansuikai International należy kilkadziesiąt dojo na świecie, w tym kilkanaście w Europie. W Polsce członkami organizacji są: