Go to Top

Wiadomość od Doshu Aikido Moriteru Ueshiba w związku z COVID-19

Wiadomość od Doshu Aikido Moriteru Ueshiba opublikowana na stornie Aikido Hombu Dojo w związku z chorobą COVID-19:

„COVID-19 rozprzestrzenia się na całym świecie. Modlę się o szybkie wyleczenie wszystkich dotkniętych tą chorobą i chciałbym również wyrazić moje szczere kondolencje rodzinom zmarłych.

Obecnie jednym ze środków, który zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, jest ograniczanie lub odwoływanie wydarzeń, a społeczeństwo czuje, że nadciągają nad nas czarne chmury.

Również w Aikido, seminaria są anulowane we wszystkich częściach świata, a większość ludzi nie może ćwiczyć z powodu zamknięcia klubów. Chociaż jest to nieuniknione, to jednocześnie jest wielce niefortunne.

„Kolisty ruch ucieleśnia ducha Aikido, ducha harmonii”. Uważam, że ta myśl jest najważniejsza dla nas, ludzi. Teraz, szczególnie w tej chwili, musimy pielęgnować ducha harmonii i poczucie moralności tak, by strach przed wirusem nami nie zawładnął. Ważne by ograniczać możliwość infekcji i stosować środki ochrony osobistej. Jednocześnie jednak, czy ludzie nie są aby wyczerpani strachem powodowanym obecną sytuacją? Czy nie tracimy ludzkiej troskliwości i życzliwości? Wydaje się, że ten wirus testuje stan naszego umysłu.

Musimy walczyć z tym strachem bez utraty moralności i bez dopuszczania się dyskryminacji innych, zachowując spokój i uprzejmość.

Do czasu, kiedy ta infekcja się skończy i będziemy mogli wrócić do naszej codziennej praktyki Aikido, modlę się, abyśmy wszyscy nie zapomnieli o „duchu harmonii” i kroczyli wspólnie tą samą ścieżką.”

 

Tekst oryginalny:

„COVID-19 is spreading all around the world. I pray for the prompt recovery of all those who have been affected by it, and I would also like to express my sincere condolences to the families of all who have passed away.

In these times when COVID-19 is spreading around the world, as a measure to avoid infection various things and events are being reduced or cancelled, and our society feels as though dark clouds are hanging over us.

Regarding Aikido, events are being cancelled in all the regions, and most people cannot even keep practicing because of the closing of their training places. Although unavoidable, it is incredibly unfortunate.

“The circular movement embodies Aikido’s spirit, the spirit of harmony”. I believe this thought is the most important for us as humans. Right now, especially at this time, we must value the spirit of harmony and not lose our moral sense to fear of the virus. Preventing the spread of infection and self-protection is important. At the same time, are people not becoming exhausted from the fear the current situation is causing? Are we not losing our human thoughtfulness, our kindness? It feels like our state of mind is being tested by this virus.

We must fight this fear without losing our sense of morality and committing any kind of discrimination towards others, being calm and affable.

Until the time that this infection ends, and we can go back to our daily Aikido practice, I pray for all of us not to forget the “spirit of harmony”, and to keep walking the same path together.”