Go to Top

Yoshimitsu Yamada Sensei 1938 – 2023

Ze smutkiem zawiadamiam, że Sensei Yoshimitsu Yamada nie żyje.

Dla kilku pokoleń ćwiczących Aikido Sensei był przewodnikiem i mentorem. Niekwestionowanym autorytetem. Również dla wielu osób ćwiczących w Aikido Chrzanów. Wielokrotnie odwiedzaliśmy jego dojo w Nowym Jorku, a dzięki naszym bliskim relacjom, Sensei kilkukrotnie odwiedził Polskę prowadząc zajęcia w Krakowie.

Sensei, na wielu płaszczyznach, od technicznej po organizacyjną, opiekował się grupą ćwiczących Aikido w Polsce. Wspierał nas i motywował do trenowania ale również głębszego zrozumienia istoty Aikido. Wiem, że byliśmy dla niego bliscy, tak jak On zajmował szczególne miejsce w naszych sercach.

Nie byłoby Aikido Chrzanów w takiej postaci jak dzisiaj, gdyby nie Sensei.

Będzie nam go brakować.

Piotr Burnos